Wspólnota Chrześcijan

Niezależny ruch odnowy religijnej

Wspólnota Chrześcijan powstała w 1922 roku w Szwajcarii z inicjatywy grupy osób dążących do odnowy chrześcijaństwa, skupionych wokół protestanckiego pastora, Friedricha Rittelmeyera. Od tamtego czasu działa jako samodzielny, chrześcijański kościół. Swoje powstanie zawdzięcza twórcy antropozofii Rudolfowi Steinerowi, którego rady, wskazówki i duchowe inspiracje pomogły ukształtować tę nową, wyjątkową w dotychczasowej historii chrześcijaństwa wspólnotę religijną.

Kapłani

Kontakt

Stowarzyszenie Wspólnota Chrześcijan

ul. Wielicka 82A/1

30-552 Kraków

tel. 694 462 255

pag@akcja.pl