Wspólnota Chrześcijan

Niezależny ruch odnowy religijnej

Wspólnota Chrześcijan powstała w 1922 roku w Szwajcarii z inicjatywy grupy osób dążących do odnowy chrześcijaństwa, skupionych wokół protestanckiego pastora, Friedricha Rittelmeyera. Od tamtego czasu działa jako samodzielny, chrześcijański kościół. Swoje powstanie zawdzięcza twórcy antropozofii Rudolfowi Steinerowi, którego rady, wskazówki i duchowe inspiracje pomogły ukształtować tę nową, wyjątkową w dotychczasowej historii chrześcijaństwa wspólnotę religijną.

Nadchodzące spotkania

Kapłani

Michał Gerasch

Kapłan

Jarosław Rolka

Kapłan