Okres pasyjny – pierwsza niedziela

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,

Podejmując się nauki nowej umiejętności przystępujemy do ćwiczeń z pełną zapału wiarą. Początkowo popełniamy wiele prostych błędów, zewnętrzne okoliczności z łatwością odnajdują drogę, aby nas rozpraszać, sprawdzać naszą konsekwencję, na około widzimy wszystkich, którzy na tej drodze są już o wiele dalej niż my. Z czasem dzięki wierze, konsekwencji i włożonej pracy stajemy się coraz lepsi, stajemy się mistrzami. Opanowujemy daną dziedzinę i stajemy się mistrzami skrzypiec, szachów czy medytacji.

W dzisiejszym czytaniu (Łuk. 11,14-36) możemy usłyszeć, jak Chrystus odejmuje moc przeciwnika, demona od pewnego niemowy. Dzięki temu, ten człowiek może związać się na nowo ze Słowem. Może nawiązać kontakt ze sobą, z innymi oraz ze światem Ducha. Chrystus daje mu możliwość działania z jego własnego Ja.

Podczas gdy tłum pozostaje w swojej masie, zadziwiony, oskarżający, oczekujący duchowości z Niebios, jedna jedyna kobieta odnajduje drogę do Chrystusa. Rozpoznaje Go i decyduję się krzycząc wyrazić błogosławieństwo. Błogosławi ona to, co pozwoliło chrystusowemu Ja jej się objawić, to, co pozwala każdemu ponownie narodzić się z Ducha. Dzięki temu, to chrystusowe Ja po raz pierwszy objawiło się na Ziemi i może objawić się w każdym człowieku.

Słuchając Słowa Bożego i zachowując je w sobie, uczymy się otwierać nasze wnętrze, aby nasze oko mogło przyjmować coraz więcej światła Chrystusa. Dzięki temu, z czasem, stajemy się świetlistymi mocarzami, dając świadectwo i oświetlając drogę innym.

Grzegorz Kozioł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *