Okres pasyjny – trzecia niedziela

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,

ἁμαρτάνω – chybić celu, nie obrać ścieżki, zejść z drogi, zbłądzić, mylić się – grzeszyć

Przez ile krętych dróg wiedzie nasze życie!

Gdybyśmy mogli wznieść się nieco i spojrzeć z góry na tę mozaikę życiowych doświadczeń, zobaczylibyśmy z pozoru nie związane ze sobą szlaki. Zobaczylibyśmy, gdzie zeszliśmy z właściwej drogi i zmyliwszy kierunek zbłądziliśmy. Albo dostrzeglibyśmy momenty, gdzie zwiedzeni jakimś zdarzeniem, całkowicie zmieniliśmy kierunek podróży chybiając naszego celu.

Są też miejsca szczególne, czasem związane z bardzo trudnymi doświadczeniami. A jednak jaśnieją one w krajobrazie naszego losu, jak szczyty gór oświetlane słonecznym światłem poranka.

To miejsca, z których możemy właśnie zobaczyć sens i cel naszej podróży. To chwile w których spotykamy Tego, który jest Siłą stawiająca nasze budzące się JA w centrum nas samych. To miejsce, to środek , w którym stoi kobieta z Chrystusem u jej boku.

Anna Kruczek

Czytanie  Jan 8: 1 – 11

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *