Okres trynitarny – trzecia niedziela

Dojrzewanie
Dojrzewanie


Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,

Często zdarzają się słowa i zdania, których znaczenia nie rozumiemy od razu. Dzięki tym słowom właśnie możemy zauważyć, że jakoś nas poruszają, nie rozwiewają się od razu. Raz po raz stają się przedmiotem pytań i rozważań. Zakorzeniają się i pracują w głębinach duszy. W przeciwieństwie do nich, za tymi szybko zrozumianymi słowami, można szybko też podążać.

Dla dzieci, kiedy uczą się mówić, każde słowo na początku jest zagadką – przygodą, której trzeba nasłuchiwać, a później uwewnętrznić. W dzieciach można zauważyć, jak słowo po słowie zanurza się w nich, zapuszcza korzenie i staje się własnym językiem dziecka.

Dlatego powinniśmy wciąż słuchać Słowa Bożego, Ewangelii. Z pogłębionego słuchania uczyć się nowego języka, języka, który może nieść prawdę i mądrość. Przez słuchanie możemy ćwiczyć wzrastanie w tej sztuce, której potrzebuje cały świat – z wyćwiczonego, pogłębionego słuchania możemy znajdować właściwe Słowo dla naszych bliskich.

Engelbert Fischer ze zbioru „Jak ewangelia w moim życiu może przemawiać ”
Ewangelia Św. Łukasza 8 : 4 – 15

Chodź za mną

Ciemno, wilgotno i ciepło
Wzbieram,pęcznie
do bólu otwarcia.
Umieram i rodzę
W Ziemię, w Niebo.
Słyszę w ciemności
Światło.

Anna Kruczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *