Okres Wielkanocy – czwarta niedziela

Corinne Vonaesch, El Buen Samaritano
Corinne Vonaesch, El Buen Samaritano

 

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,

Od czasu do czasu zdarza się, że jakieś urządzenie przestaje działać. Doświadczenie nauczyło nas, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest sprawdzenie, czy jest ono podłączone do źródła zasilania.

My, ludzie, jesteśmy „podłączeni” do dwóch różnych źródeł zasilania. Jednym z nich jest system przetrwania, który jest nastawiony na ratowanie naszego indywidualnego życia. Strach jest jego systemem wczesnego ostrzegania. Kiedy jest aktywowany, albo walczymy, albo uciekamy.

Drugie źródło energii jest wzbudzane przez dostrzeganie potrzeb u innych. Aktywuje pielęgnowanie i współpracę. Wspiera dobro całości. Inną nazwą tego źródła jest miłość.
Co ciekawe, to drugie źródło energii może pokonać źródło oparte na strachu. Ludzie, których źródłem jest miłość, mogą robić niesamowite i odważne rzeczy, rzeczy, które mogą zagrozić lub nawet zakończyć ich osobisty system przetrwania.

Chrystus jest źródłem energii dla tego drugiego źródła zasilania w nas. Wybrać działanie z miłości, to połączyć się z samym Źródłem Miłości. Połączeni z Nim, zmotywowani Jego mocą, pędy miłości wrastają w świat. Rozkwitają one w troskliwych czynach, opartych na wspólnej pracy. Rodzą swoje odżywcze owoce dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Poeta Hafiz mówi:

Zadziwiające jest to, że Chrystus także nas potrzebuje aby móc działać w świecie. Bez naszego zakorzenienia się w Nim, On nie może nic uczynić. On również nas potrzebuje, potrzebuje, abyśmy byli z Nim połączeni, aby mógł działać w świecie, aby mógł nadal utrzymywać świat przy życiu.

Cynthia Hindes
tłum. Grzegorz Kozioł

czyt. Jan 15,1-27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *