Wielki Wtorek 2020

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,

Wielki Wtorek – Dzień Sporu i Nauczania

Wtorek Wielkiego Tygodnia to dzień, w którym Logos na wiele sposobów przemawia do świata.

Wcześnie rano Chrystus wkracza do miasta ze swoimi uczniami. Fale zachwytu i entuzjazmu już dawno opadły. Każda ze szkół religijnych wysyła do niego swojego przedstawiciela z pytaniem,  chcąc schwytać go w pułapkę błędnego nauczania. Siłą słowa Jezus sprawia, że ostrze pytań trafia w próżnię, a pytający milkną i odchodzą. Na koniec tego pojedynku padają słowa pisma: „Od owego dnia nikt więcej nie śmiał go pytać” (Mt.22.46) 

Kiedy kapłani i uczeni odchodzą, Chrystus dalej przemawia do uczniów i tłumów piętnując obłudę i hipokryzję przywódców religijnych. Ta mowa jest jak przeciwieństwo Kazania na górze, gdzie w błogosławieństwach Chrystus przedstawił ideał związku człowieka z boskością – teraz z niespotykaną wcześniej mocą, w powtarzanym „biada wam” skierowanym do uczonych w Piśmie i faryzeuszów pokazuje jak zaprzeczają oni temu ideałowi. Na koniec wygłasza dramatyczny lament nad Jerozolimą – zabijającą proroków.

Opuściwszy z uczniami świątynię Jezus kieruje się na Górę Oliwną i tam dalej naucza ich w wąskim gronie najbliższych. Rysuję przed uczniami obraz zniszczenia świątyni i przyszłych zdarzeń, które mają nastąpić aż po ponowne Przyjście – tak zwana mała Apokaplisa – ostatnia wielka mowa i ostatnie nauczanie – tutaj słyszymy przypowieści o pannach mądrych i głupich i o talentach.

We Wtorek Chrystus przekazuje swoim uczniom, we wszystkich czasach swoje ostatnie ziemskie wskazania, które mają im służyć w wędrówce przez wszystkie kręgi czasu.

Rafał Duszyński

opracowane na podstawie  E.Bock „Trzy lata”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *