Jarosław Rolka

Jarosław Rolka urodził się w 1962 roku, w Krakowie. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednocześnie odkrywając przez dogłębne studium sztukę i nowoczesny teatr. Podczas feryjnego wyjazdu do Stuttgartu w 1984 roku poznał Wspólnotę Chrześcijan. Spotkania z antropozofią Rudolfa Steinera obudziły tęsknotę za odnowionym kapłaństwem. Czas Zesłania Ducha Świętego 1989 roku to czas rozpoczęcia studiów w Seminarium Kapłańskim w Stuttgarcie zakończonych święceniami kapłańskimi 27 lutego 1994 roku. Pierwszym miejscem pracy kapłańskiej była gmina w Monachium, następnym Bochum. W 2003 roku został wyznaczony na zwierzchnika regionu Nadrenii-Westfalii. W 2007 roku został powołany do kierownictwa Wspólnoty Chrześcijan. Odpowiedzialny jest za wspieranie powstających gmin w obszarze środkowej i wschodniej Europy. Od czasu święceń kapłańskich często wyjeżdża do Polski w celu długofalowych przygotowań do powstania gminy Wspólnoty Chrześcijan.
Jarosław Rolka jest żonaty i ma dorosłą córkę.