Maj to miesiąc kwiatów.

Róże, maki, irysy, mlecze zwracają swoje kolorowe twarze ku niebu w oczekiwaniu na błogosławieństwo spływające wraz z promieniami Słońca, napełniając nasze serca poczuciem piękna i doznaniem wdzięczności za dary wiosny.

 

To właśnie przez to doznanie piękna możemy przekonać się o tym, że podobnie jak my, istoty ludzkie, także Ziemia ma dusze! I że tak jak nasze dusze znajdują wyraz w życiu naszych uczuć, objawiających się w rytmie naszych serc, w pulsie naszej krwi, w naszym oddechu – podobnie dusza Ziemi objawia się w biegunowych rytmach natury, w pulsie jej życia, w jej oddechu; we wschodzie i zachodzie Słońca;

w cieple dnia i chłodzie nocy; w otwierającym się o poranku i zamykającym o zmierzchu kwieciu; w kakofonii dziennej aktywności insektów i śpiewu ptaków, oraz w ciszy nocnej godziny.

 

To także przez ten ożywający w nas o tej porze roku zmysł piękna, możemy rozwinąć w sobie zdolność postrzegania tajemnicy Ducha Ziemi; Podobnie jak nasze dusze skrywają w sobie misterium naszego Ja – naszej Jaźni, naszego ducha wyłaniającego się z przybytku naszej samoświadomości, także wiosenne życie natury, z całym jej przepychem kolorów, zapachów, dźwięków i form prowadzi nas ku misterium Tego, który na zawsze złączył swoją boską istotę z przeznaczeniem Ziemi – ku tajemnicy Zmartwychwstałego, zawsze obecnego w sferze ziemi Chrystusa – ducha naszej planety.

 

Cieszmy się wiosną! Cieszmy się Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem Chrystusa! Bądźmy radośni jak majowe kwiaty, otwierając nasze zmysły i myśli na błogosławiący strumień Jego łaski, spływający w nasze dusze z ołtarza duszy Ziemi. Szukajmy chwil w których będziemy w stanie zsynchronizować bicie naszego serca, z biciem Jego serca; w których nasz oddech może być niesiony Jego oddechem, napełniającym życie natury nowym życiem; napełniającym nasze życie doznaniem piękna i radości; napełniającym nasze serca doznaniem wdzięczności za czas dany nam tu na tej Ziemi.

 

Tak, Niechaj Tak Będzie.

Rafał Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *