Święta Bożego Narodzenia – rozważanie dwunaste

"W poszukiwaniu uzdrowienia" ("Heilsuchung") - Ninetta Sombart
„W poszukiwaniu uzdrowienia” („Heilsuchung”) – Ninetta Sombart

 

Drodzy Przyjaciele Wspólnoty Chrześcijan w Polsce,
 

Oni mogą żyć nadzieją na przezwyciężenie choroby grzechu, na dalsze istnienie istoty ludzkiej i utrzymanie swojego życia przeznaczonego wieczności.

W ostatnią ze Świętych Nocy końcowe zdanie Credo zabiera nas z powrotem do początku tego okresu, mianowicie do adwentowego oczekiwania i życia nadzieją. Nadzieją na zmianę, na nowy impuls, na poprawę, na nowy początek….

Adwent był czasem pełnego nadziei oczekiwania na Gwiazdę oraz na to, co ona wskaże. Ta nadzieja miała kilka momentów „ziszczenia” – intensywnej realizacji. Takimi momentami były narodziny Dzieciątka Jezus, Chrzest Jezusa w Jordanie, czy wreszcie śmierć na Golgocie. Ale takim momentem może być też nasze indywidualne przeżycie lub poruszenie, które zbliża nas do zapowiedzi głoszonych przez ostatnie zdanie Credo: do przezwyciężenia choroby grzechu i zachowania swojego życia przeznaczonego wieczności.

Żyć nadzieją…  tak wiele i tak mało zarazem. Mogłoby się wydawać, że życie nadzieją na przyszłość jest traceniem „tu i teraz”,  jest zbytnim kierowaniem uwagi na kolejne wydarzenia kosztem teraźniejszości. A jednak, historie ludzi, którzy przeżyli wyjątkowo trudne wydarzenia potwierdzają, że nadzieja jest niezbędnie potrzebna do przetrwania, a jej utrata prowadzi do rychłej śmierci. Tymczasem Credo kieruje nasz wewnętrzny wzrok ku perspektywie ludzkiego życia przeznaczonego wieczności! Warunkiem zasadnego żywienia takiej nadziei jest przynależność do wspólnoty, której członkowie odczuwają w sobie Chrystusa. Niech to odczuwanie, wzmocnione przez przeżywanie 12 Świętych Nocy, pozostaje w nas jak najdłużej.

 

Marta Lackowska-Świętochowska

Dodaj komentarz