Wielki Wtorek

Caspar David Friedrich- Wędrowiec ponad morzem mgły
Caspar David Friedrich- Wędrowiec ponad morzem mgły

Pochwycić w Słowie

Logos, Słowo – sens, nauka, myśl, znaczenie, zdolność mówienia i doświadczanie w mówieniu, racja, zasada , podstawa.

Wszyscy uczeni przedstawiciele religijnych szkół nie pochwycili Słowa, które kierował do nich Chrystus za każdym razem, kiedy odpowiadał im na pytania – pułapki.

Nie potrafili pochwycić myśli i znaczenia Słowa. Nie udało im się sensu nauki zamknąć w ciasnej pułapce starych praw.

Na koniec nie byli nawet zdolni cokolwiek powiedzieć, nie mogli wyrzec Słowa. Sami wpadli w pułapkę.

I w codziennym życiu tak bywa. Czasem, mając już wyrobione sądy na jakiś temat, trzymamy się tego; nie chcemy słuchać i nie jesteśmy w stanie uchwycić – zrozumieć racji innych. 

To, co może nas wyprowadzić nieco ponad osobiste i dać możliwość szerszego spojrzenia, to razem z Nim udać się na górę. Jego obecność może nam pomóc spojrzeć na innych i na świat Jego oczami pełnymi miłości. Może nam pomóc uchwycić sens, zrozumieć znaczenie.

Anna Kruczek

Czytanie: Mateusz 22, 15-45

Dodaj komentarz