Wprowadzenie

 

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN

NIEZALEŻNY RUCH ODNOWY RELIGIJNEJ

Wspólnota Chrześcijan powstała w 1922 roku w Szwajcarii z inicjatywy grupy osób dążących do odnowy chrześcijaństwa, skupionych wokół protestanckiego pastora, Friedricha Rittelmeyera. Od tamtego czasu działa jako samodzielny, chrześcijański kościół. Swoje powstanie zawdzięcza twórcy antropozofii Rudolfowi Steinerowi, którego rady, wskazówki i duchowe inspiracje pomogły ukształtować tę nową, wyjątkową w dotychczasowej historii chrześcijaństwa wspólnotę religijną. Pragnieniem założycieli było zbudowanie od podstaw „trzeciego kościoła”, przekraczającego zróżnicowania katolicyzmu i protestantyzmu w przekonaniu, że wspólnoty których członkowie doświadczają w sobie Chrystusa, mogą się czuć zjednoczone w jednym, uniwersalnym kościele.

Wspólnota Chrześcijan bywa również określana jako Niezależny Ruch Odnowy Religijnej. Wyjątkowo niezależny, bo nie ma w nim żadnych dogmatów. Antropozofia, duchowa nauka Rudolfa Steinera, stanowi dla uczestników tego Ruchu mocną podstawę do poszerzania i pogłębiania dociekań teologicznych oraz kultywowania praktyk religijnych. Ukazuje nowe drogi prowadzące do zrozumienia fundamentalnych chrześcijańskich prawd w formie odpowiadającej naszym czasom, w zgodzie z osiągnięciami współczesnej nauki, ale nigdy nie była i nie jest dla członków Wspólnoty dogmatem.

Czynnikiem spajającym Wspólnotę nie są dogmaty czy jakiekolwiek obowiązujące doktryny, ale kult i sakramenty.
Kluczowe znaczenie w liturgii ma Obrzęd Uświęcania Człowieka – kultowe wydarzenie, odpowiednik dawnej mszy, gruntownie odnowione, wychodzące naprzeciw duchowym potrzebom nowożytnego człowieka.
Bycie chrześcijaninem członkowie Wspólnoty postrzegają jako najtrudniejsze wyzwanie, jakie kiedykolwiek stanęło przed człowiekiem. Z odwagą i entuzjazmem podejmują to wyzwanie, by w poczuciu wewnętrznej wolności i odpowiedzialności poznawać obecnego w kulcie Chrystusa, jako wspomagającego Przewodnika i Przyjaciela.

Osoby związane ze Wspólnotą Chrześcijan są przekonane, że obecnie chrześcijaństwo jest bardziej niż kiedykolwiek w historii potrzebne całej ludzkości. Minione 2000 lat to zaledwie preludium, wstęp, jako globalna społeczność stoimy nie u schyłku, lecz dopiero na początku chrześcijaństwa.
Gminy i parafie Wspólnoty są rozsiane po całym świecie. Wspólnota jest już również obecna w Polsce. W maju 2013 roku rozpoczęło oficjalnie działalność Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN” z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z postanowieniami Statutu, „Źródłem inspiracji dla członków Stowarzyszenia jest chrześcijańska wizja człowieka, społeczeństwa i świata zawarta w praktyce funkcjonowania międzynarodowego ruchu Wspólnoty Chrześcijan, realizującego ideę wszechstronnej odnowy życia religijnego oraz powszechnego braterstwa pomiędzy ludźmi dla artystycznego, moralnego i duchowego rozwoju każdej istoty ludzkiej”. Podstawowym zadaniem, misją Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw zmierzających do upowszechnienia w Polsce kultu religijnego Wspólnoty Chrześcijan.

Stowarzyszenie jest organizacją egalitarną, otwartą dla wszystkich, którym bliskie są chrześcijańskie ideały, dla wszystkich osób poszukujących odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące istoty człowieczeństwa, celu i sensu istnienia człowieka i świata.
Aktualne informacje o działalności Stowarzyszenia i o Wspólnocie Chrześcijan są dostępne na stronie internetowej: (adres strony).